Видео урок чешского языка №1

Прочитайте предложения.

To je krásná váza. To je nová mapa. To je dobrá rada.

To je pan Novák. To je Dana Nováková.

To je můj kabát. To je tvůj vůz. Vstup je zakázán.

Znám Zuzku a Danu. Standa zná cestu.

Pan Kubát prodá chatu. Dám vám jednu radu.

Marta nám dá kávu a dort. Zvu vás na kávu.

Ta bunda je modrá. Tato otázka je jednoduchá.

Tato cukrárna je moc dobrá. Marta je vdaná,

Katka je svobodná. Moje matka je v důchodu.

Прочитайте, переведите и выучите диалоги. Определите, в какой ситуации они могут прозвучать.

 Jaká je ta banka?

 Je nová a dost známá.

 Je to ruská banka?

 Ano, je.

 Je to káva?

 Ano, je.

 Je dobrá?

 Ano, je moc dobrá.

 Kdo je tam?

 To je moje dobrá známá.

 Tvoje známá?

 Ano, Marta Nováková.

 Je vdaná?

 Ano, je.

 A Zuzka?

 Zuzka je svobodná.

Гласные е и i (у). Окончания прилагательных мужского и среднего рода в именительном падеже единственного числа. 

Притяжательные местоимения můj, tvůj, svůj. 

Указательные местоимения ten, ta, to. 

Окончания глаголов в 1-ом и 2-ом лице множественного числа.

Прочитайте параллельно русские и чешские слова. Обратите внимание на разницу в произношении.

seno — сено

sestra — сестра

metro — метро

pero — перо

tebe — тебе

zebra — зебра

Прочитайте слова с твердым согласным перед -е.

ten

den

bez

pes

teta

nebo

metro

sestra

jeden

deset

padesát

devadesát

dnes

pátek

duben

zákusek

nové

které

krátké

modré

jet

nést

vést

vézt

jedu

jede

jedeme

jedete

nesu

nese

neseme

nesete

vedu

vede

vedeme

vedete

vezu

veze

vezeme

vezete

Прочитайте параллельно русские и чешские слова. Обратите внимание на разницу в произношении.

сито — síto

сыр — sýr

битва — bitva

бык — býk

вить — vít

выть — výt

мир — mír

мыть — mýt

сирена — siréna

сын — syn

бить — bít

быть — být

вино — víno

выбор — výbor

риск — riziko

рыбы — ryby

Прочитайте следующие пары слов. Помните об одинаковом произношении орфографических i и у, í и ý.

nosy — nosit

vozy — vozit

dobýt — rozbít

umýt — nemít

sýra — síra

nazývat — zívat

nový — víra

byro — bída

rýma — riziko

chytrý — chirurg

kývat — kino

kytara — kimono

pýcha — pivo

my — míra

sytý — prosinec

systém — sice

Прочитайте следующие словосочетания.

nový byt

krásný nábytek

zajímavý dopis

studené pivo

staré víno

nové kino

můj pes

tvůj synovec

svůj byt

můj otec

tvůj strýc

svůj syn

chutný sýr

cizí jazyk

dobrý zákusek

modré pero

moskevské metro

vysoké okno

moje noviny

tvoje ryba

svoje byro

jít domů

jet metrem

nést noviny

Прочитайте и переведите предложения.

Vítáme Vas v Praze. Vítám vás v Rusku. Mirek nese noviny. Pepík jede metrem.

Půjdeme do kina nebo na výstavu? V prosinci jede Zdena do Moskvy.

Irena tam pojede v dubnu. Zítra nejedeme do Ostravy.

V pátek nejedeme na venkov. Kupuje nový a krásný nábytek. Tento sýr je moc chutný.

David pije studene pivo. Dáme si dobré víno a zákusek. To je moje teta a tam je můj strýc.

To je moje sestra a tam je moje dcera. Marta studuje cizí jazyky.

Прочитайте, переведите и выучите диалоги. Определите, в какой ситуации они могут прозвучать.

 Dobrý den.

 Dobré ráno.

 Jak se máte?

 Ujde to.

 Dobré ráno.

 Dobré jitro.

 Jak se vede?

 No, ujde to.

 Dáte si pivo nebo víno?

 Dám si pivo, desítku. Je studené?

 Ano, je.

 A co si dáte vy?

 Já si dám dobré moravské víno a zákusek.

 Prosím vás, nevíte, kde je Mirek?

 Je v Praze.

 Pracuje tam?

 Ano, pracuje.

 A kdy pojede do Ostravy?

 Nevím, asi v pálek.

Произношение мягких согласных ď, n, ť. 

Произношение согласных перед е.

 Форма глагола být при отрицании (není). 

Вопросительные, отрицательные и неопределенные местоимения и наречия.

Прочитайте параллельно.

svátý — svati

rady — radí

vady — vadí

sady — posadit

ty — ti

není — nyní

vedený — vedení

výborný — výborní

prosté — prostě

rovné — rovné

správné — správně

krásné — krásně

Страницы

Подписаться на video lessons

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник