часть 4

Прочитайте предложения.

Alena volala domů. Voláme na velvyslanectví. Zavolám vám v pondělí odpoledne.

Vlasta je velmi milá. Na stole stojí velká zelená lampa.

Odpoledne byla Alena v divadle. Loni Pavel pracoval na velvyslanectví.

Dopoledne bude Milena v práci. Karel si koupil nový oblek a zelenou bundu.

Lenka si koupila bílou kabelku. Pavel si koupil pozemek v ústí nad Labem.

Nerozumím vám, mluvte, prosím, pomalu. Je mi líto, ale v neděli nemám volno.

Na závěr jednám strany podepsaly vzájemnou smlouvu.

Mluvíme o rozvoji dvoustranné spolupráce.


Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник