часть 3

Прочитайте словосочетания.

tato kavárna

tato cukrárna

tato poznámka

jedna káva

jedna otázka

jedna známka  

můj vůz

tvůj kamarád

svůj kabát

sto domů

sto obchodů

sto románů

studovat právo

kupovat kabát

dávat otázku

dostávat známku

mám otázku

znám pravdu

dává záruku

prodává vůz

krátká zpráva

dobrá káva

krásná váza

stará kavárna

dobrá práce

stará kamarádka

nová továrna

krásná známka

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник