часть 3

Прочитайте, соблюдая правильное произношение.

mара, chata,

rada, bunda,

cesta, chodba,

dcera, prosba,

barva, banka,

pumpa, pomoc,

pokoj, obraz,

obchod, pozor,

jaro, sako,

maso, patro,

doprava, pokuta,

budova, podpora,

sobota, svoboda,

kravata, porada

dostat, prodat,

dodat, pozvat,

budovat, pumpovat,

kupovat, studovat,

pracovat, pozorovat,

opakovat, podporovat.

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник