часть 4

Прочитайте словосочетания.

 hodná holka

chytrý hoch

stará hospoda

velká knihovna

mnoho knih

mnoho herců

mnoho hostů

mnoho nehod

drahý hotel

drahá kniha

výhodná dohoda

státní hymna

hrát hokej

hledat práci

blahopřát Haně

zahájit rozhovory

hodně chyb

hodně hovořil

ochotně pomáhat

během rozhovorů

poslouchat rozhlas

poslouchat hudbu

hovořit o hudbě

chodit na houhv

hezké počasí

hezká pohlednice

hnědé kalhoty

hnědý kožich

hlavní pošta

hlavní město

hlavní nádraží

Pražský hrad

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник